หน้าแรก ส่งข่าวสารส่วนตัว ค้นหา
    เมนูหลัก
 หน้าบ้านพะเนาและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เกี่ยวกับตำบลพะเนา
 วิสัยทัศน์ อบต.พะเนา
 กระดานข่าว
 เข้าสู่ระบบ
 ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 เว็บลิงค์
 ระเบียบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
 ความรู้ห่างไกล สตง.
 แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง
 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 การป้องกันอัคคีภัย
 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือการบริหารงานบุคคล
 บุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สภาองค์การบริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
· 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2558-2562
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.พะเนา 2558-2562
· แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2557
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
· งบประมาณ 2558
· งบประมาณ 2559
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาสามปี2558-2560
 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 แผนดำเนินงาน
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2558
 รายงานแสดงงบการเงิน
 รายงานแสดงฐานะงบการเงิน2556
 แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2558-2560)
 ประกาศกิจการสภา อบต.พะเนา
· กำหนดสมัยประชุม2558
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานประชุมสภา ก.พ.58
 รายงานประชุมสภา พ.ค.58
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุม 56
 รายงานการประชุม 57
· 
 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2557
 การจัดซื้อ,จัดจ้าง
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลสถิติ
 OTOP
 หนังสือราชการ
 ระเบียบและข้อกฏหมาย
 ประกาศกระบวนการขั้นตอนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 กรณีการออกข้อบัญญัติฯว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 คำสั่ง/ประกาศที่สำคัญ
 ผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญ
 โครงการศึกษาดูงานแม่บ้านผู้นำชุมชน2558

· รวบรวมข่าวสารทั้งหมด
· ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
· ภาษีบำรุงท้องที่
· ภาษีป้าย
· เกี่ยวกับตำบลพะเนา
· แนะนำและบอกต่อ
· เนื้อหาสาระ
· หมู่ 1 บ้านมะเริงน้อย
· หมู่ 2 บ้านพูดซา
· หมู่ 3 บ้านหนองสายไพร
· หมู่ 4 บ้านคอนอินทร์
· หมู่ 5 บ้านพะเนา
· หมู่ 6 บ้านพะเนา
· หมู่ 7 บ้านมะเริงใหญ่
· หมู่ 8 บ้านยองแยง
· หมู่ 9 บ้านใหม่ยองแยง
· หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
· สถิติการเข้าชม
· หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
· ลงโฆษณา
· การรับชำระภาษี(ลดขั้นตอน)
· การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
· การขออนุญาตขุดดิน,ถมดิน
· กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
· ข้อมูลทั่วไป
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ถามกันบ่อย
    เว็บลิงค์

Links.jpg (568 bytes)

หน่วยงานส่งเสริม

itblogcdd.gif (1260 bytes)

กรมการ
พัฒนาชุมชน

itblogdep.gif (1070 bytes)

กรมส่งเสริม
การส่งออก

itblogcpd.gif (1310 bytes)

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

itblogdip.gif (1115 bytes)

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ThailocalAdmin1.GIF (1009 bytes)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
.

Links.jpg (568 bytes)

ส่งเสริมโอทอป SME

สสว

sme.go.th สสว.

SME BANK

SME Bank 

อ.ย.

FDA  สนง. อ.ย.

มผช.

มาตรฐาน มผช.

EAN

สถาบันรหัสสากล

Thaipack

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

PRD

สำนักข่าวกรมประชาฯ
ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน

Province

ลิงค์เว็บจังหวัด

Others

ลิงค์เว็บที่น่าสนใจicon_more.gif (273 bytes)

Thaiways_95.jpg (2908 bytes)
ให้ความร่วมมือด้านแผนที่ท่องเที่ยว

    พะเนาเว็บลิงค์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รัฐบาลไทย 1111 สายด่วนรัฐบาล เกณฑ์ราคาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยตำบล ผู้สนับสนุนภาพและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป แคตาลอกสินค้ากลุ่มอาชีพ
    สำหรับสมาชิก
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: efexy
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 526

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 7
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 7
bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ


ฝากข้อความ

ข้อความทั้งหมด   
 

facebook อบต.พะเนา


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูล

ท้องถิ่นนครราชสีมา

ยังไม่มีข้อมูล

 ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ข้อมูลทั่วไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559 บัดนี้การสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา คลิกที่นี่่ link
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 25 Nov 15@ 20:40:59 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
ข้อมูลทั่วไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.      ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานปลัด อบต.

- พนักงานจ้างทั่วไป   ตำแหน่ง ยาม      จำนวน 1 อัตรา

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ    จำนวน 1 อัตรา

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย                จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่

ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 04 Nov 15@ 13:38:49 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 ประกาศสอบราคา+ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเลียบลำตะคองเก่า

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 เส้นเลียบลำตะคลองเก่า

ไปบ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4

รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่

ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 02 Oct 15@ 16:49:58 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนบ้านพะเนา ม.6
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา มีความประสงค์สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะเนา ม.6 (ต่อจากของเดิม) เส้นบ้านนายเสงี่ยม ชิดมะเริง

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ  1. ประกาศสอบราคา

                                                                                                                                                  2. แบบ ปปช.01(เปิดเผยราคากลาง)

                                                                                                                                                  3. ประมาณราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 09 Sep 15@ 15:54:22 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนบ้านหนองสายไพร ม.3
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพะเนามความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก  บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 ซอยนางมะลิ ไขโพธิ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  1. ประกาศสอบราคา

                                                                                                                                   2. แบบ ปปช.01 (การเปิดเผยราคากลาง)

                                                                                                                                    3. ประมาณการราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 09 Sep 15@ 14:08:53 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

103 เรื่อง (21 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ]
กองตรวจสอบการคลังท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูล

ติดต่อ


ประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ


    หยุดทำร้ายประเทศไทย
    Google แปลภาษา
ป้อนข้อความ :

    เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
    ค้นหา


    ประเภทของเรื่อง
ยังไม่มีข้อมูล
    เรื่องใหญ่ประจำวัน
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
    เรื่องที่ผ่านมา
Monday 17 Aug
· สอบราคาโครงการก่อสร้างบ้านพะเนา ม.6
· ประกาศสอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถ
Thursday 23 Jul
· สอบราคา
Tuesday 21 Jul
· ช่วยเหลือบ้านโดนต้นไม้ล้มทับ
· ซ่อมแซมถนนซอยยูเทิร์นบ้านใหม่ยองแยง ม.๙-บ้านพระพุทธ
· โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ.2558
Friday 27 Mar
· แจกเสื้อกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว 2558
· โครงการประชาคมประจำปี 2558
Friday 13 Mar
· โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านยองแยง หมู่ที่ 8
Tuesday 20 Jan
· ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง

บทความเก่าๆ
    Thai Calendar
ธันวาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
    ทีมพัฒนา

Powered by PHP-Nuke

PHP-Nuke Thailand

    ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2015 >>

พฤ อา
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     
    ราคาน้ำมันวันนี้
    พยากรณ์อากาศ
    แหล่งความรู้
PH2BLUE Theme Modified By: Lorkan Themes Thai Edition By: ThaiNuke