เมนูหลัก
 หน้าบ้านพะเนาและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลทั่วไป
 เกี่ยวกับตำบลพะเนา
 วิสัยทัศน์ อบต.พะเนา
 กระดานข่าว
 ถามกันบ่อย
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 รวบรวมข่าวสารทั้งหมด
 ค้นหา
 แนะนำและบอกต่อ
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อเรา
 เว็บลิงค์
 ระเบียบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
 ความรู้ห่างไกล สตง.
 แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง
 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 การป้องกันอัคคีภัย
 บุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สภาองค์การบริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
· 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2558-2562
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2557
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
· งบประมาณ 2558
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาสามปี2558-2560
 แผนดำเนินงาน
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2558
 รายงานแสดงงบการเงิน
 รายงานแสดงฐานะงบการเงิน2556
 แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2552-54)
 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4ปี (2552-55)
 แผนอัตรากำลัง2556-2558
 ประกาศกิจการสภา อบต.พะเนา
· กำหนดสมัยประชุม2558
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานประชุมสภา ก.พ.58
 รายงานประชุมสภา พ.ค.58
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุม 56
 รายงานการประชุม 57
· 
 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2557
 การจัดซื้อ,จัดจ้าง
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลสถิติ
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2552
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2551
 จำนวนและรายชื่อผู้สูงอายุ
 จำนวนและรายชื่อคนพิการ
 OTOP
 หนังสือราชการ
 ระเบียบและข้อกฏหมาย

· ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
· ภาษีบำรุงท้องที่
· ภาษีป้าย
· เกี่ยวกับตำบลพะเนา
· โครงการรักษ์ลำตะคอง
· เนื้อหาสาระ
· หมู่ 1 บ้านมะเริงน้อย
· หมู่ 2 บ้านพูดซา
· หมู่ 3 บ้านหนองสายไพร
· หมู่ 4 บ้านคอนอินทร์
· หมู่ 5 บ้านพะเนา
· หมู่ 6 บ้านพะเนา
· หมู่ 7 บ้านมะเริงใหญ่
· หมู่ 8 บ้านยองแยง
· หมู่ 9 บ้านใหม่ยองแยง
· สถิติการเข้าชม
· หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
· ลงโฆษณา
· การรับชำระภาษี(ลดขั้นตอน)
· การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
· การขออนุญาตขุดดิน,ถมดิน
· กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
· คำสั่ง/ประกาศ
· ดาวน์โหลด
เว็บลิงค์

Links.jpg (568 bytes)

หน่วยงานส่งเสริม

itblogcdd.gif (1260 bytes)

กรมการ
พัฒนาชุมชน

itblogdep.gif (1070 bytes)

กรมส่งเสริม
การส่งออก

itblogcpd.gif (1310 bytes)

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

itblogdip.gif (1115 bytes)

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ThailocalAdmin1.GIF (1009 bytes)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
.

Links.jpg (568 bytes)

ส่งเสริมโอทอป SME

สสว

sme.go.th สสว.

SME BANK

SME Bank 

อ.ย.

FDA  สนง. อ.ย.

มผช.

มาตรฐาน มผช.

EAN

สถาบันรหัสสากล

Thaipack

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

PRD

สำนักข่าวกรมประชาฯ
ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน

Province

ลิงค์เว็บจังหวัด

Others

ลิงค์เว็บที่น่าสนใจicon_more.gif (273 bytes)

Thaiways_95.jpg (2908 bytes)
ให้ความร่วมมือด้านแผนที่ท่องเที่ยว

พะเนาเว็บลิงค์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รัฐบาลไทย 1111 สายด่วนรัฐบาล เกณฑ์ราคาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยตำบล ผู้สนับสนุนภาพและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป แคตาลอกสินค้ากลุ่มอาชีพ
สำหรับสมาชิก
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ujaqexujo
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 439

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 23
สมาชิก: 1
ทั้งหมด: 24

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : mannoi4444
 
ฝากข้อความ

ข้อความทั้งหมด   
 
 

 
facebook อบต.พะเนา

 

 
ประกาศสอบราคา+ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเลียบลำตะคองเก่า
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 02 Oct 15@ 16:49:58 ICT (5 ครั้ง)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 เส้นเลียบลำตะคลองเก่า

ไปบ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4

รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนบ้านพะเนา ม.6
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 09 Sep 15@ 15:54:22 ICT (23 ครั้ง)
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา มีความประสงค์สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะเนา ม.6 (ต่อจากของเดิม) เส้นบ้านนายเสงี่ยม ชิดมะเริง

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ  1. ประกาศสอบราคา

                                                                                                                                                  2. แบบ ปปช.01(เปิดเผยราคากลาง)

                                                                                                                                                  3. ประมาณราคา

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนบ้านหนองสายไพร ม.3
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 09 Sep 15@ 14:08:53 ICT (24 ครั้ง)
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพะเนามความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก  บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ 3 ซอยนางมะลิ ไขโพธิ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  1. ประกาศสอบราคา

                                                                                                                                   2. แบบ ปปช.01 (การเปิดเผยราคากลาง)

                                                                                                                                    3. ประมาณการราคา

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
สอบราคาโครงการก่อสร้างบ้านพะเนา ม.6
ผู้บันทึก admin เมื่อ Monday 17 Aug 15@ 10:21:47 ICT (45 ครั้ง)
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ 1 ทางแยกถนนลาดยางหลังสถานีรถไฟถึงบริเวณบ้านนายเสงี่ยม ชิดมะเริง บ้านพะเนา

หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 2 บ่อ ลง

ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1

ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.พะเนากำหนด) ราคากลาง  400,000.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามเอกสารแนบคลิก

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถ
ผู้บันทึก admin เมื่อ Monday 17 Aug 15@ 10:02:55 ICT (41 ครั้ง)
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร

โรงจอดรถ คสล.โครงสร้าง Truss ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 4.50 เมตร จำนวน 1 หลัง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้าย  (ตามแบบแปลนอบต.  

พะเนากำหนด) ราคากลาง  505,000.- บาท (-ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิก

 

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
101 เรื่อง (21 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ]
 
 
กระดานข่าว

กระดานข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา นครราชสีมา
กระดาน

 องค์การบริหารส่วนตำบล
    โยกย้ายและสับเปลี่ยน    ประกาศสอบและผลสอบ    กิจกรรม อบต.สัมพันธ์    อื่นๆ
 หน่วยงานอื่นทั่วไทย
    พูดคุยเกี่ยวกับ อบต.    ข่าวคราวหน่วยงานราชการ    อื่นๆ
 ทั่วไป
    เทคโนโลยี    สุขภาพ    บทความน่าอ่าน    อื่นๆ

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 การพนันจะเล่นให้สนุก ต้องมาเล่นที่นี้เลย 0 mannoi4444 1 mannoi4444 เมื่อวันที่ 09/10/2015 เวลา 11:36 น.
 คล็อปป์ จ่อเซ็น 3 ปีกุมบังเหียน หงส์แดง 0 Bank1 4 Bank1 เมื่อวันที่ 08/10/2015 เวลา 17:34 น.
 การพนันที่จะให้สนุกได้ไม่เหมือนที่ไหน 0 unicornii 5 unicornii เมื่อวันที่ 08/10/2015 เวลา 16:54 น.
 เกมส์เดิมพันที่มีระบบการเงินที่มั่นคง 0 arty 4 arty เมื่อวันที่ 08/10/2015 เวลา 12:44 น.
 เกมส์เดิมพันที่มีระบบการเงินที่มั่นคง 0 arty 3 arty เมื่อวันที่ 08/10/2015 เวลา 12:40 น.
 ผ่อนคลายได้เต็มที่กับการพนันออนไลน์ 0 mannoi4444 7 mannoi4444 เมื่อวันที่ 08/10/2015 เวลา 11:05 น.
 /]Browns Paul McQuistan Jersey[/ 0 xionghh 6 xionghh เมื่อวันที่ 08/10/2015 เวลา 09:25 น.
 however Anthony Hitchens Authentic Jersey 0 xionghh 6 xionghh เมื่อวันที่ 08/10/2015 เวลา 09:22 น.
 robbery. Thus Cowboys Randy Gregory Jersey 0 xionghh 8 xionghh เมื่อวันที่ 08/10/2015 เวลา 09:20 น.
 y/]Chris Matthews Jersey[/ 0 xionghh 7 xionghh เมื่อวันที่ 08/10/2015 เวลา 09:16 น.
กระทู้ 1442 | กระทู้และตอบ 1900 | เข้าชม 282592 | ตอบ 458 | สมาชิก  438
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]

 

 
ประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ

 

หยุดทำร้ายประเทศไทย
Google แปลภาษา
ป้อนข้อความ :

เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
ค้นหา


ประเภทของเรื่อง
ยังไม่มีข้อมูล
เรื่องใหญ่ประจำวัน
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
เรื่องที่ผ่านมา
Thursday 23 Jul
· สอบราคา
Tuesday 21 Jul
· ช่วยเหลือบ้านโดนต้นไม้ล้มทับ
· ซ่อมแซมถนนซอยยูเทิร์นบ้านใหม่ยองแยง ม.๙-บ้านพระพุทธ
· โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ.2558
Friday 27 Mar
· แจกเสื้อกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว 2558
· โครงการประชาคมประจำปี 2558
Friday 13 Mar
· โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านยองแยง หมู่ที่ 8
Tuesday 20 Jan
· ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง
Friday 16 Jan
· ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ
Friday 09 Jan
· ประกาศผลการรับสมัครพนักงาน

บทความเก่าๆ
Thai Calendar
ตุลาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ทีมพัฒนา

Powered by PHP-Nuke

PHP-Nuke Thailand

ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2015 >>

พฤ อา
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แหล่งความรู้