เมนูหลัก
 หน้าบ้านพะเนาและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลทั่วไป
 เกี่ยวกับตำบลพะเนา
 วิสัยทัศน์ อบต.พะเนา
 กระดานข่าว
 ถามกันบ่อย
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 รวบรวมข่าวสารทั้งหมด
 ค้นหา
 แนะนำและบอกต่อ
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อเรา
 เว็บลิงค์
 บุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สภาองค์การบริหาร
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
· 
 ข้อมูลข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พะเนา
 สรุปผลการดำเนินงาน 2554
 สรุปผลการดำเนินงาน2555
 ข้อบัญญัติ
· 
· 
· 
· 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาปี 2552-54
 แผนพัฒนาปี 2553-55
 แผนพัฒนาปี 2554-2556
 แผนพัฒนาปี 2555-2557
 แผนพัฒนาสามปี2556-2558
 แผนปฏิบัติการ
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2553
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2554
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2555
 แผนดำเนินงาน2556
 รายงานแสดงงบการเงิน2554
· 
 แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2552-54)
 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4ปี (2552-55)
 แผนอัตรากำลัง2556-2558
 ประกาศกิจการสภา อบต.พะเนา
· 
· 
· 
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา ก.พ.2554
 รายงานประชุมสภา พ.ค.2554
 รายงานประชุมสภา ส.ค.2554
 รายงานประชุมสภา พ.ย.2554
 รายงานประชุมสภา ก.พ.55
 รายงานประชุมสภา พ.ค.55
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
· รายงานการประชุม ส.ค.55
· รายงานการประชุม ก.ค.55
· รายงานการประชุม มิ.ย.55
 ผลงาน อบต.
 ผลงาน อบต. ปี 2551
 ผลงาน อบต. ปี 2552
 ผลงาน อบต. ปี 2553
 รายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลปี2554
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2555
 การจัดซื้อ,จัดจ้าง
 ข้อมูลสถิติ
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2552
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2551
 จำนวนและรายชื่อผู้สูงอายุ
 จำนวนและรายชื่อคนพิการ
 OTOP
 หนังสือราชการ
 ระเบียบและข้อกฏหมาย
 คำสั่ง/ประกาศ
 หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
 พรบ./พรก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 มติ ก. อบต.
 คำสั่ง สถ.
 ปฏิทินกิจกรรม
 พื้นที่รับผิดชอบ อบต.พะเนา
 หมู่ 1 บ้านมะเริงน้อย
 หมู่ 2 บ้านพูดซา
 หมู่ 3 บ้านหนองสายไพร
 หมู่ 4 บ้านคอนอินทร์
 หมู่ 5 บ้านพะเนา
 หมู่ 6 บ้านพะเนา
 หมู่ 7 บ้านมะเริงใหญ่
 หมู่ 8 บ้านยองแยง
 หมู่ 9 บ้านใหม่ยองแยง
 การให้บริการประชาชน(ประกาศ ฯ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน)
 โครงการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 การรับชำระภาษี(ลดขั้นตอน)
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ภาษีป้าย
 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
 การขออนุญาตขุดดิน,ถมดิน
 ร้องเรียน,ร้องทุกข์,แจ้งทุจริต
· แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน
 กิจกรรมและโครงการต่างๆ
 กิจกรรม,โครงการ
 โครงการวันแม่แห่งชาติ
 โครงการประชาชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน
 กลุ่มและองค์กรต่างๆในพื้นที่
 กลุ่มออมทรัพย์หมู่6 บ้านพะเนา
 ประมวลภาพกิจกรรมและโครงการต่างๆ ปี 2552
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน
 กีฬาท้องถิ่นประจำปี
 วันเด็กแห่งชาติประจำปี
 อบต.พะเนาเกมส์ครั้งที่ 10
 อำเภอยิ้ม
 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 โครงการรักษ์ลำตะคอง
 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค
 โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุข
 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร
 คุยกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 เว็บบอร์ด จนท.วิเคราะห์ฯ
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

· เกี่ยวกับตำบลพะเนา
· เนื้อหาสาระ
· สถิติการเข้าชม
· ลงโฆษณา
เว็บลิงค์

Links.jpg (568 bytes)

หน่วยงานส่งเสริม

itblogcdd.gif (1260 bytes)

กรมการ
พัฒนาชุมชน

itblogdep.gif (1070 bytes)

กรมส่งเสริม
การส่งออก

itblogcpd.gif (1310 bytes)

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

itblogdip.gif (1115 bytes)

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ThailocalAdmin1.GIF (1009 bytes)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
.

Links.jpg (568 bytes)

ส่งเสริมโอทอป SME

สสว

sme.go.th สสว.

SME BANK

SME Bank 

อ.ย.

FDA  สนง. อ.ย.

มผช.

มาตรฐาน มผช.

EAN

สถาบันรหัสสากล

Thaipack

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

PRD

สำนักข่าวกรมประชาฯ
ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน

Province

ลิงค์เว็บจังหวัด

Others

ลิงค์เว็บที่น่าสนใจicon_more.gif (273 bytes)

Thaiways_95.jpg (2908 bytes)
ให้ความร่วมมือด้านแผนที่ท่องเที่ยว

พะเนาเว็บลิงค์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รัฐบาลไทย 1111 สายด่วนรัฐบาล เกณฑ์ราคาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยตำบล ผู้สนับสนุนภาพและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป แคตาลอกสินค้ากลุ่มอาชีพ
สำหรับสมาชิก
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: srikrung77
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 103

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 12
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 12
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

 
ฝากข้อความ

ข้อความทั้งหมด   
 
 

 
สรุปผลงาน 4 เดือนแรก
ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 27 Mar 14@ 16:08:12 ICT (85 ครั้ง)
กิจกรรม

เดือนธันวาคม

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณ อบต.พะเนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

 

 

 

 

(มีต่อ... | 2016 ไบต์ | จำนวน: 0)
 
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผู้บันทึก admin เมื่อ Monday 29 Jul 13@ 15:24:41 ICT (231 ครั้ง)
สอบและประกวดราคาด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนามีความประสงค์จะสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรเงใหญ่ หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนางประกอบ แก้วบุญ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่
(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 10 May 13@ 14:23:35 ICT (265 ครั้ง)
โครงการ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา ทำพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กปฐมวัยซึ่งจบการเตรียมพร้อมปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

(มีต่อ... | 2943 ไบต์ | จำนวน: 0)
 
 
โครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 10 May 13@ 12:41:52 ICT (274 ครั้ง)
โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา โดยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พะเนา ได้ดำเนินการโครงการพํฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2556 โดยนำเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา เข้าชมสวนสัตว์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

(มีต่อ... | 2891 ไบต์ | จำนวน: 0)
 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 02 May 13@ 10:33:10 ICT (264 ครั้ง)
ข้อมูลทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  สำหรับตำแหน่ง

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับ ๘)

----------------------------------------------

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา   มีตำแหน่งผู้บริหารว่าง  จึงมีความประสงค์ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับ ๘)

                   อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐๗  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล        ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล          เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตำแหน่ง         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับ ๘)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัคร

ผนวก ก.

ผนวก ข.

ผนวก ค.

ผนวก ง.

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
71 เรื่อง (15 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ]
 
 
กระดานข่าว

กระดานข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา นครราชสีมา
กระดาน

 องค์การบริหารส่วนตำบล
    โยกย้ายและสับเปลี่ยน    ประกาศสอบและผลสอบ    กิจกรรม อบต.สัมพันธ์    อื่นๆ
 หน่วยงานอื่นทั่วไทย
    พูดคุยเกี่ยวกับ อบต.    ข่าวคราวหน่วยงานราชการ    อื่นๆ
 ทั่วไป
    เทคโนโลยี    สุขภาพ    บทความน่าอ่าน    อื่นๆ

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 บล็อค& 0 lemoneve 3 lemoneve เมื่อวันที่ 19/04/2014 เวลา 14:41 น.
 เกมส์เดิมพันสมัยใหม่ 0 topdump 3 topdump เมื่อวันที่ 19/04/2014 เวลา 13:33 น.
 บล็อค& 0 lemoneve 7 lemoneve เมื่อวันที่ 18/04/2014 เวลา 15:03 น.
 สนุกได้ทุกที่ทุกเวลา 0 aotto 7 aotto เมื่อวันที่ 17/04/2014 เวลา 18:27 น.
 บล็อค& 0 lemoneve 9 lemoneve เมื่อวันที่ 17/04/2014 เวลา 13:54 น.
 มาเล่นกันสิ 0 makujang 6 makujang เมื่อวันที่ 17/04/2014 เวลา 11:25 น.
 รูปแบบการเดิมพันในรูปแบบใหม่นั้นหลายๆท่านอาจจะแปลกใจ 0 dada12345 6 dada12345 เมื่อวันที่ 17/04/2014 เวลา 01:46 น.
 บล็อค& 1 lemoneve 16 nuk2535 เมื่อวันที่ 16/04/2014 เวลา 09:49 น.
 อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั้นก็สามารถมาร่วมสนุกได้ 0 dada12345 9 dada12345 เมื่อวันที่ 15/04/2014 เวลา 18:31 น.
 การเล่นบาคาร่าก็เหมือนเป็นศิลป์อย่าหนึ่ง 0 dada12345 10 dada12345 เมื่อวันที่ 14/04/2014 เวลา 18:05 น.
กระทู้ 674 | กระทู้และตอบ 888 | เข้าชม 226812 | ตอบ 214 | สมาชิก  102
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]

 

 
ประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ

 

หยุดทำร้ายประเทศไทย
Google แปลภาษา
ป้อนข้อความ :

เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
ค้นหา


ประเภทของเรื่อง
ยังไม่มีข้อมูล
เรื่องใหญ่ประจำวัน
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
เรื่องที่ผ่านมา
Wednesday 03 Apr
· โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลพะเนา ประจำปี ๒๕๕๖
Wednesday 27 Mar
· ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน2556
Friday 01 Feb
· กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556
Tuesday 25 Dec
· ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง
Friday 14 Dec
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง
Wednesday 12 Dec
· รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
Tuesday 25 Sep
· อบต.พะเนามอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
Friday 21 Sep
· โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำตะคอง
Monday 17 Sep
· โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
· ประกาศสอบราคาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น อบต.พะเนา

บทความเก่าๆ
Thai Calendar
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2014 >>

พฤ อา
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แหล่งความรู้